Piłka nożna jest najpopularniejszą dyscypliną sportową na świecie. Zarówno w Polsce jak i na całym Świecie gromadzi największą liczbę fanów . Jest to najbardziej lubiany sport w naszym Kraju. KS Unia Turza Śląska posiada bardzo bogate tradycje sportowe, które miały swój początek w 1924 roku po połączeniu się dwóch towarzystw sportowych “Strzelec” i “Sokół”. 

Grupa oddanych i wiernych kibiców, a także życzliwość i przychylność władz lokalnych nie wystarczają w obecnych czasach, aby zapewnić sprawne funkcjonowanie organizacji, jaką jest klub piłkarski. Z tego względu sponsorzy – ich wiedza oraz pomoc finansowa i rzeczowa są nieodzownym wsparciem w codziennej działalności.

Staramy się, aby korzyści płynące z naszej współpracy rozkładały się równomiernie, przynosząc jak najwięcej pozytywnych efektów dla każdej ze stron.

SPONSORZY

rekpol
gorz
bs gorzyce
weninger
gros
mercedes